مجموعه قوانین برنامه ششم توسعه


نخستین کتاب شرکت‌ ویرا پژوهان پویا با عنوان “مجموعه قوانین برنامه ششم توسعه – احکام دائمی برنامه‌های توسعه و تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاق آن” منتشر شد.

در بخش‌های مختلف این کتاب آورده شده است:

  • ابلاغیه برنامه ششم توسعه
  • قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
  • قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
  • قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و…
  • موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
  • قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
  • یادداشت‌های توضیحی و تنقیحی

عناوین فصل‌ها:


فصل اول: ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه مورخ ۱۳۹۴/۴/۹

فصل دوم: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

فصل سوم: قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

فصل چهارم: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاق‌های آن با اعمال اصلاحات

فصل پنجم: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

فصل ششم: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

فصل هفتم: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و…

فصل هشتم: موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

پیوست: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

 جهت تهیه این کتاب می‌توانید از طرق روبرو اقدام فرمایید

درخواست شما در اسرع وقت در سامانه/شرکت بررسی شده و نسبت به تحویل کتاب به شما اقدام خواهد شد.

لطفا برای تهیه کتاب با شماره تلفن‌های شرکت تماس حاصل نمایید و یا از طریق کلید زیر به صورت آنلاین خریداری کنید.

تماس در ساعات اداری:
شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷

۰۲۱-۸۸۶۹۷۰۰۲-۳

خرید اینترنتی و پرداخت آنلاین