همایش رایگان معرفی فرصت‌های شغلی پیش‌روی دانشجویان مهندسی در صنعت آب

مصطفی میزانی همایش و کنفرانس

برگزاری همایش رایگان فرصت‌های شغلی پیش‌روی دانشجویان مهندسی در صنعت آب؛ دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور، بهمن‌ماه ۹۵

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه همایش سنندج مراجعه کنید

گالری تصاویر